Teilung, die – dělení, rozdělení

Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. – Rozdělení Německa po druhé světové válce.

komentář