überlassen – ponechat, přenechat

seinem Schicksal überlassen – ponechat svému osudu

dem Zufall überlassen – ponechat náhodě

Amerika ist zu gut, um es den Amerikanern zu überlassen. – Amerika je příliš dobrá na to, aby byla přenechána Američanům.

komentář