němčina

überlegt – pečlivé zvážený, promyšlený

eine überlegte Antwort – promyšlená odpověď

komentář