němčina

Überwintern, das – přezimování

Überwintern ist Verbringen des Winters in einer wärmeren Gegend. – Přezimování znamená strávit zimu v teplejší oblasti.

komentář