Unschuld, die – nevinnost

verlorene Unschuld – ztracená nevinnost

  • “seine Unschuld beweisen” – prokázat svou nevinu
  • “Unschuld behaupten” – tvrdit, že je nevinný
  • “Unschuld beteuern” – tvrdit, že je nevinný
  • “seine Unschuld verteidigen” – bránit svou nevinu
  • “seine Unschuld gegenüber dem Gericht belegen” – doložit svou nevinu před soudem

“Er muss seine Unschuld beweisen.” (Musí dokázat svou nevinnost.)
“Sie wurde des Diebstahls verdächtigt, aber sie beteuerte ihre Unschuld.” (Byla podezřelá ze zlodějství, ale prohlašovala, že je nevinná.)
Ffráze “seine Hände in Unschuld waschen” se používá jako metafora k vyjádření, že někdo se snaží zbavit odpovědnosti nebo se vyhnout odpovědnosti za své činy. Tato fráze je převzata z biblického příběhu, kdy Pontius Pilát, římský guvernér, umyl své ruce, aby se zbavil zodpovědnosti za popravu Ježíše Krista.

“Sie kann nicht einfach ihre Hände in Unschuld waschen und es vergessen.” (Nemůže si jen tak umýt ruce a zapomenout na to.)

komentář