němčina

Verband (Verbände) – sdružení; obvaz, převaz

 

militärischer Verband – vojenské sdružení

Wickeln Sie die Mullbinde einige Male um die Pfote, so dass diese komplett bedeckt ist. – Obvaz několikrát obtočte kolem tlapky, aby byla zcela zakryta.

komentář