verspüren – pociťovat, cítit

Wir verspüren Schmerzen, erleben Enttäuschungen und machen uns Sorgen. – Pociťujeme bolest, prožíváme zklamání a děláme si starosti.

viele Mitglieder verspüren die Verantwortung , dass Deutschland eine gute Regierung braucht – mnoho členů cítí odpovědnost za to, že Německo potřebuje dobrou vládu

komentář