Verstand, der – rozum

Lange Haare, kurzer Verstand. – Dlouhé vlasy, krátký rozum.

Dein Verstand wird niemals zufriedengestellt werden, welche Vergnügen du ihm auch bereiten magst. Je mehr sich dein Verstand der Vergnügen erfreut, desto mehr wünscht er sich.

Vaše mysl nebude nikdy uspokojena, ať už jí poskytnete jakékoli potěšení. Čím více si vaše mysl užívá potěšení, tím více si přeje.

komentář