also – tedy


Er aß zu viel Kuchen, also wurde er krank. – Snědl příliš mnoho dortu, takže onemocněl.

Heute bin ich beschäftigt. Also sollen wir uns morgen treffen. – Dnes jsem zaneprázdněn. Měli bychom se sejít zítra.

Kürbiskuchengewürz, also eine Mischung aus Zimt und anderen Gewürzen, ist zu dieser Jahreszeit sehr beliebt. – Směs skořice a dalších koření, je v tomto ročním období velmi populární.

citoslovce

  1. Ich würde gerne spazieren. Also, los geht’s! – Chtěl bych se projít. Tak jdeme!I
  2. Das ist nicht wichtig. Also, wie ich bereits sagte, es kommt auf den Preis an. – To není důležité. Takže, jak jsem řekl dříve, vše závisí na ceně.
  3. Schmeckt dir die Suppe? Nein, also ich hasse sie! – Do you like the soup? No, I hate it!

komentář