němčina

ansteckend – nakažlivý

Mein Enthusiasmus wirkt ansteckend auf ihn. – Moje nadšení je pro něj nakažlivé.

ansteckend auf jemanden wirken – působit na někoho nakažlivě

Lachen ist nicht mehr ansteckend. – Smích už není nakažlivý.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář