August, der – srpen

Ab August geborene Kinder können ein Jahr zurückgestellt werden. – Děti narozené po srpnu lze odložit o jeden rok.
Zwischen Mitte August und Anfang September – Mezi polovinou srpna a začátkem září.

August je také mužské jméno, pocházející, jako i název měsíce, z latinského augustus: Vor 350 Jahren wurde Sachsens berühmtester Herrscher, August der Starke, geboren. – Před 350 lety se narodil nejslavnější saský vládce August Silný se narodil.

den dummen August machen – šaškovat

Der dumme August ist eine Clownsfigur im Zirkus. – Hloupý August je postava klauna v cirkuse.

komentář