němčina

Auszeit, eine – přestávka, volno v práci

Warum eine Auszeit für’s Smartphone gesund für uns ist. – Proč je pro nás přestávka na smartphonu zdravá.

Beschäftigte können ab Januar 2021 eine bezahlte Auszeit von drei bis sechs Monaten nehmen. – Zaměstnanci Volkswagenu si mohou od ledna 2021 vzít placenou dovolenou v délce tří až šesti měsíců. 

Nimm dir eine Auszeit! – Dej si pauzu!/Udělej si přestávku!

 

komentář