němčina

begehrt – vyhledávaný, žádaný, kýžený

Deutsche Kaufleute bekamen erstmals Zugang zum begehrten Ostseehandel – Němečtí obchodníci získali poprvé přístup k prestižnímu obchodu s Baltským mořem

Sie ist heiß begehrt. – Je velmi žádaná.
Auf 7.000 Quadratmetern finden Musiker nahezu alles, was ihr Herz begehrt. – Na 7 000 metrech čtverečních najdou hudebníci téměř vše, po čem srdce touží. –
Die Grundzutat für das begehrte Medikament wird aus den seltenen südamerikanischen Pflanzen extrahiert. – Základní složka pro vyhledávaný lék drogu je extrahována ze vzácných jihoamerických rostlin.

komentář