böhmisch – 

V němčině se slovo “böhmisch” používá v několika různých kontextech, přičemž jeho význam se může lišit v závislosti na souvislosti:

Geografický význam: “böhmisch” znamená “český” nebo “pocházející z Čech”. Používá se například v názvech jídel jako “böhmische Knödel” (české knedlíky) nebo “böhmische Küche” (česká kuchyně).

Kulturní význam: Výraz “böhmisch” může také odkazovat na kulturní prvky spojené s Čechami, jako jsou tradiční hudba, tance nebo řemesla. Například “böhmische Blasmusik” znamená českou dechovou hudbu.

Negativní význam: Ve spojení “etwas ist böhmisch” (něco je české) se slovo “böhmisch” používá jako výraz pro něco nekvalitního nebo neupraveného.

Je možné říct, že slovo “böhmisch” se používá více v kontextu tradiční kultury, zatímco slovo “tschechisch” je obecnější a formálnější výraz pro označení všech věcí, lidí a jazyka spojených s Čechami.

 

“böhmische Küche” – česká kuchyně
“böhmische Dörfer” – české vesnice
“böhmische Glaskunst” – české sklářství
“böhmischer Knödel” – český knedlík
“böhmische Kristalle” – české křišťály
“böhmische Musik” – česká hudba
“böhmische Sprache” – čeština
“böhmische Kronjuwelen” – české korunovační klenoty
V některých případech se slovo “böhmisch” také používá v přeneseném smyslu, aby se vyjádřila nějaká vlastnost nebo charakteristika, například:

“böhmischer Wind (Böhmwind)” – větrná bouře
“böhmische Seele” – nespoutaná a nezkrotná duše
“böhmische Freiheit” – nekonvenční a svobodomyslný životní styl

V některých případech může být použití slova “böhmisch” vnímáno jako hanlivé nebo diskriminující vůči českému národu, zejména v kontextu historických konfliktů mezi Němci a Čechy. Proto je třeba být opatrný při použití tohoto slova a věnovat pozornost jeho kontextu.

 

Na druhé straně, slovo “tschechisch” se v němčině používá především v geografickém smyslu, jako synonymum pro český jazyk, českou kulturu, nebo pro věci a lidi pocházející z Čech. Slovo “tschechisch” se používá také v oficiálních dokumentech a veřejných institucích, např. “Tschechische Republik” (Česká republika).

 

 

böhmischer Traum – český sen

komentář