němčina

Bulgarien – Bulharsko

Fritz Zwicky wurde in Varna, Bulgarien, als Sohn eines Schweizer Vaters und einer tschechischen Mutter geboren. – Fritz Zwicky se narodil ve Varně v Bulharsku švýcarskému otci a české matce.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář