němčina

Engel, der – anděl

= von Gott erschaffenes Geistwesen, das in Menschengestalt und mit Flügeln versehen als Bote zwischen Gott und den Menschen wirkt – duch stvořený Bohem, který v lidské podobě a opatřený křídly působí jako posel mezi Bohem a lidmi

gefallener Engel – padlý anděl
schon die Engel (im Himmel) singen hören – už slyšet anděly zpívat (v nebi)

 

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář