Fach (Fächer) – přihrádka, police, polička; akademický předmět

funguje i jako předpona fach-/Fach- ve významu odborný

Fachleute – odborníci

komentář