Folge, die – následek, důsledek; epizoda

 

thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge – tematický rejstřík jeho prací v chronologickém pořadí

Unerwartete Folgen eines Prozesses. – Neočekávané důsledky procesu.

Neue Folge, Band III Teilband 1 – Nová epizoda, díl III, část 1

 

in Folge – za sebou, po sobě
Er hat drei Mal in Folge verloren. – Prohrál třikrát za sebou.

komentář