genommen

vzatý; s pomocí genommen se tvoří minulý čas složený od nehmen

ich habe ein heißes Bad genommen – doslova: vzal jsem horkou koupel

genau genommen – v přesném slova smyslu

er ist genau genommen kein Kanadier – on přísně vzato není Kanaďan

im Grunde genommen hast du recht – vlastně máš pravdu

komentář