němčina

gewaltig – obrovský, mocný, silný, ohromný

Die gewaltigsten Prediger sind die guten Werke. (Meister Eckhart) – Nejmocnější kazatelé jsou dobrá díla. (Mister Eckhart)

komentář