glauben – věřit

Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. – Nevěřím na Ježíška.

Ich habe es ihm schon erzählt, aber er hat es mir nicht geglaubt. – Už jsem mu to řekl, ale on mi nevěřil.

Luther glaubt nicht mehr an katholische Wunder, aber er glaubt noch an Teufelswesen. – Luther již nevěří v katolické zázraky, ale stále věří v ďábelské bytosti.

komentář