helfen – pomoci (pomoct)

= Hilfe leisten – poskytnout pomoc
 
Kannst du mir bitte helfen? – Můžeš mi prosím pomoct?
 
přítomný čas ich helfe
du hilfst
er, sie, es hilft
minulý čas, préteritum ich half
konjunktiv II ich hülfe
hälfe (zřídka)
imperativ singulár hilf!
plurál helft!
perfekt participium II pomocné sloveso
geholfen haben

 

komentář