němčina

hochwertig – vysoce kvalitní, bohatý, hodnotný, velmi cenný

Im Dunkeln sind hochwertig und minderwertig nicht zu unterscheiden. Im Hellen wird der Gegensatz von rein und unrein deutlich.
Ve tmě je hodnotné a podřadné k nerozeznání. Ve světle je jasný kontrast mezi čistým a nečistým.

komentář