Idee, die (Ideen) – myšlenka, idea, nápad

die Idee, die dahinter steckt – myšlenka za tím –
eine sehr gute Idee – velmi dobrý nápad
Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie. – Pokud zpočátku nápad nezní absurdně, pak na něj není žádná naděje.
Ideen sind der Anfang aller Vermögen. – Nápady jsou začátkem všeho bohatství.

komentář