immer – vždy, pořád, stále

wie immer – jako vždy (Er hat wie immer den Regenschirm vergessen. – Zapomněl jako vždy deštník.)

immer wieder – zase (Sie hat sich wie immer verspätet. – Má zpoždění jako vždycky.)

für immer – navždy

immer besser – stále lépe

immer noch – ještě pořád (Ich bin immer noch erkältet. – Jsem ještě pořád nachlazený.)

schon immer – vždy (was Sie schon immer über Sterne wissen wollten – vše, co jste vždy chtěli vědět o hvězdách

Du machst immer wieder denselben Fehler. – Děláš pořád stejnou chybu.

Das Kind sitzt immer wieder vor dem Computer. – To dítě sedí zase u počítače.

Warum muss du immer wieder so viel Geld ausgeben? – Proč musíš zase utrácet tolik peněz?

komentář