němčina

Impfung, die – očkování  

Impfungen können Kleinkinder vor vielen ansteckenden Krankheiten schützen. – Očkování mohou chránit malé děti před mnoha nakažlivými chorobami.

komentář