němčina

lagern

In jedem Militärlager gab es große Speicher und andere Wirtschaftsgebäude, in denen Lebensmittelvorräte für mindestens ein Jahr lagerten. – V každém vojenském táboře byly velké sklady a další hospodářské budovy, ve kterých byly po dobu nejméně jednoho roku skladovány zásoby potravin.

Die Truppen lagerten sich um die Stadt. – Vojáci se utábořili po městě.

den Verletzten flach, bequem lagern – položit zraněného na rovné a pohodlné místo

Categories: němčina

Tagged as: ,

komentář