loben 

Man soll nicht den Tag vor dem Abend loben. – Člověk by neměl chválit den před večerem (tj. tradičně česky: Nechval dne před večerem).

komentář