němčina

loben – chválit, vychvalovat, velebit

jemanden, jemandes Leistung loben – chválit někoho, něčí výkon

Man soll nicht den Tag vor dem Abend loben. – Člověk by neměl chválit den před večerem (tj. tradičně česky: Nechval dne před večerem).

„Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben.“

  • „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.“
  • „Man soll die Nacht nicht vor dem Morgen loben.“

komentář