němčina

Miete, die – pronájem, nájem, nájemné, činže, půjčovné za auto, loď apod.

 

Häuser zur Miete – domy k pronájmu

Etwa 20 Prozent ihres Einkommens müssen Bundesbürger im Schnitt für die Miete ausgeben. – Němečtí občané musí utratit přibližně 20 procent svého příjmu za nájemné.

komentář