Missbrauch/Mißbrauch, der – zneužívání, zneužití, zlořád, nešvar

sexueller Missbrauch – sexuální zneužívání

sexueller Missbrauch innerhalb der Familie – sexuální zneužívání v rodině

Ein Kind wird definitiv eher Opfer von sexuellem Missbrauch als Opfer eines Verkehrsunfalls. – Dítě se rozhodně stane spíše obětí sexuálního zneužívání nežli dopravní nehody.

komentář