němčina

murren – reptat sloveso vrčet, bručet, broukat

Die in ihrem Geist irren, werden Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen.

Ti, kdo se mýlí ve svých myslích, přijmou porozumění a ti, kteří reptají, budou poučeni.

komentář