němčina

Niederschlag – srážky

Schnee besteht aus feinen Eiskristallen und ist die häufigste Form des festen Niederschlags. – Sníh se skládá z jemných ledových krystalů a je nejběžnější formou pevných srážek.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář