němčina

normen – standardizovat, normovat

Papierformate normen – standardizovat formáty papíru

komentář