oben – nahoře

Die katholische Kirche verfügt über einen großen Einfluss auf die maltesische Politik. “Oben ohne” baden ist daher untersagt. – Katolická církev má obrovský vliv na maltskou politiku. Koupání „nahoře“ je proto zakázáno.

oben
výše 

nahoře 

nahoru 

shora 

nad 


Oben
navrch 

líc▼◼◻◻

oben erwähnt
výše zmíněný 

oben genannt
výše zmíněný 

oben ohne
nahoře bez 

obendrein
navíc 

nadto 

mimoto 

navrch 

obengenannt
výše zmíněný

 

 odvozená slova: 

droben – nahoře

oben, obenauf – navrchu

komentář