němčina

Ochse – vůl

Ein Ochse und ein Esel, ein paar Schafe und Lämmer, manchmal ein Hund und ein Pferd, hier und da sogar Elefanten und Kamele. – Vůl a osel, pár ovcí a jehňat, někdy pes a kůň, sem tam i sloni a velbloudi.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář