němčina

Ohrwürmer – chytlavá melodie; škvor

Vorsicht, diese Ohrwürmer wirst du heute nicht mehr los! – Buďte opatrní, těchto chytlavých melodií se dnes nezbavíte!

Oh, den Ohrwurm krieg ich nie mehr aus dem Kopf. – Ach, tu chytlavou melodii z hlavy nikdy nedostanu.

Er sagte, es war wie ein Ohrwurm, den er nicht mehr loswurde. – Řekl, že to bylo jako chytlavá melodie, které se nemohl zbavit.

komentář