němčina

Pest, die – mor

z latinského pestis

die Pest herrscht – zuří (doslova: vládne) mor

In Europa ist die Pest, die auch als „Schwarzer Tod“ bekannt ist, weitgehend ausgerottet. –
V Evropě byl mor, známý také jako „černá smrt“, z velké části vymýcen.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář