Küste, die (Küsten) – pobřeží

Küste ansegeln, die – plavat (na plachetnici) k pobřeží, zamířit (plachetnicí) k pobřeží
Küsteerosion, die – eroze břehu

Küstenabschnitt, der – část pobřeží

komentář