němčina

Rache, die – pomsta

Gerechtigkeit und Rache sind nicht dasselbe. – Spravedlnost a pomsta není to stejné.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář