němčina

schaden – (po)škodit

jdm/etw schaden

ein Glas Wein kann nicht schaden – sklenka vína nemůže ublížit

jemandes Interessen schaden – poškodit něčí zájmy

es hat dir nicht geschadet – to ti neublížilo

das schadet ihm gar nichts ugs

was schadet es (schon), wenn… – jakou škodu to (každopádně) dělá, když … xxx

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář