němčina

Schusswechsel – přestřelka

Im Bereich der Innneren Stadt kam es zu mehreren Schusswechseln. – V oblasti vnitřního města došlo k několika přestřelkám.

komentář