selten

zřídka, vzácně

Der Mann ging selten zur Kirche. – Ten muž chodil zřídka do kostela.

komentář