setzen – stanovit

také: posadit, nasadit, zasadit atd.

Irgendwann müssen wir eine Frist setzen. – V určitém okamžiku musíme stanovit termín.

 

komentář