spontan – spontánní

Es war spontan. – Bylo to spontánní.
Strategisch, nicht spontan. – Strategické, nikoli spontánní.

Auf Reaktion des Mauerfalls singt der Bundestag spontan die Nationalhymne. – V reakci na pád berlínské zdi zpívá Spolkový sněm spontánně národní hymnu.

komentář