němčina

regnen – pršet

Regnet es an St. Sebald, dann nahet teure Zeit sehr bald. (19. August) – Prší-li na sv. Sebalda, pak velmi brzy nadejde hladový čas. (19. srpna).
m.gratis-spruch.de/sprueche/id/2292

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář