spürbar – znatelný

die Zahl der Besucher nimmt spürbar ab – počet návštěvníků se znatelně snižuje

spürbarer Respekt – znatelný respekt

komentář