Stasi – Ministerstvo státní bezpečnosti (Ministerium für Staatssicherheit)

Stasi byla zkratka pro Ministerstvo státní bezpečnosti (Ministerium für Staatssicherheit) bývalého Východního Německa (NDR).

Úřad byl založen v roce 1950 a fungovala jako tajná policie NDR, zpravodajská služba a služba vyšetřování trestné činnosti. Sloužila k prosazování komunistické vlády, špehování občanů a potlačování politické opozice.

17. listopadu 1989 byla přejmenována na “Úřad pro národní bezpečnost” (německy: Amt für Nationale Sicherheit).[4] a byla rozpuštěna dne 13. ledna 1990.

 

  • Stasi-Akten: Stasi složky, tedy osobní složky a záznamy o občanech, které byly ukládány a udržovány Stasi během existence Východního Německa.
  • Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU): Úřad pro dokumenty Stasi, který byl založen v roce 1990 a má za úkol udržovat, uchovávat a umožňovat přístup ke Stasi souborům.
  • Stasi-Mitarbeiter: Zaměstnanci Stasi, kteří byli odpovědní za špehování občanů, prosazování komunistické vlády a potlačování politické opozice.
  • Ich wusste nicht, dass er ein Stasi-Spitzel war.” (Nevěděl jsem, že je špion Stasi.)
  • Er hatte Angst, dass die Stasi ihn verhaften würde.” (Měl strach, že ho zatkne Stasi.)
  • Die Stasi hat viele Menschen ausspioniert.” (Stasi špehovala mnoho lidí.)
  • Die Stasi-Akten sind eine wichtige Quelle für die Erforschung der Geschichte der DDR.” (Stasi složky jsou důležitým zdrojem pro zkoumání historie NDR.)
  • Die Arbeit der Stasi-Unterlagen-Behörde ist von großer Bedeutung für die Aufarbeitung der Vergangenheit.” (Práce Úřadu pro dokumenty Stasi je důležitá pro vyrovnání se s minulostí.)

 

Stasi-Unterlagen-Behörde spravuje archivy Stasi. Je to vládní agentura Spolkové republiky Německo. Byla založena, když vstoupil v platnost zákon o záznamech Stasi dne 29. prosince 1991. Formálně se nazývá spolkový komisař pro záznamy Státní bezpečnostní služby bývalé Německé demokratické republiky (Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik). ; v němčině je obecně známá pod zkratkou BStU.

komentář