Bau, der – výstavba, stavba

Singulár
Nom. der Bau
Gen. des Baues/Baus
Dat. dem Bau
Akk. den Bau

Plurál
Nom. die Baue
Gen. der Baue
Dat. den Bauen
Akk. die Baue

1. výstavba (domů, silnic apod.)
2. výroba (strojů, zařízení apod.)
3. staveniště (synonymum: Baustelle)
4. (velká) stavba či budova
5. stavba (způsob, jakým je něco vystavěno, vybudováno)  (synonymum:  Statur)

komentář