Stelle, die – místo

 

an dieser Stelle – na tomto místě

der Weg verengert sich an dieser Stelle – v tomto místě se cesta zužuje

 

Die Preise sind auf zwei Stellen zu runden. – Ceny se zaokrouhlují na dvě místa.

Er hat als erster Mensch die Niagarafälle an ihrer schönsten und gefährlichsten Stelle überquert. – Byl prvním člověkem, který překročil Niagarské vodopády na jejich nejkrásnějším a nejnebezpečnějším místě.

Er rieb sich die schmerzende Stelle. – Třel si bolavé místo.

komentář